CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arkitekt vid industrialismens genombrott : Adolf Edelsvärd - en yrkesbiografi

Gunilla Linde Bjur (Extern ; Institutionen för arkitekturens teori och historia)
Göteborg : University of Gothenburg, 1999. ISBN: 91-85198-16-1.- 442 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: arkitekt, 1800-talet, Adolf Wilhelm Edelsvärd, biografi, arkitekturhistoria


Akademisk avhandling för filosofie doktorsexamen framlagd vid Konstvetenskapliga institutionen, Göteborg universitet.Denna post skapades 2007-10-18.
CPL Pubid: 54965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitekturens teori och historia (1900-2003)

Ämnesområden

Arkitekturteknik
Annan samhällsbyggnadsteknik
Konst

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 1999-10-09
Tid: 10:15
Lokal: Göteborgs universitets huvudbyggnad, sal 10
Opponent: Fredric Bedoire