CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Comparison of stem volume retrieval accuracy in boreal forest using multi-temporal ERS coherence images

M. Santoro ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; C. Schmullius
ERS/Envisat Symposium, Salzburg, 6-10 September 2004, ESA Vol. SP-572 (2004),
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: radar, remote sensing, forestDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 5490

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur