CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multitemporal Repeat Pass SAR Interferometry of Boreal Forests

Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Santoro
IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens. (0196-2892 ). Vol. 43 (2005), 6, p. 1219-1228.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Boreal forest, European Remote sensing Satellite 1 and 2 (ERS-1/2), interferometric synthetic aperture radar (InSAR), multitemporal , stem volumeDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 5488

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur