CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tree height influence on ERS interferometric phase in boreal forest

M. Santoro ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; P.B.G. Dammert
IEEE Trans. Geosci. Rem. Sens. Vol. 43 (2005), 2, p. 207-217.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: radar, remote sensing, forestDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 5487

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur