CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stem Volume Retrieval with Spaceborne L-band Repeat-pass Coherence: Possibilities and Limitations for Boreal Forest

Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; M. Santoro ; Jan Askne (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; A. Weissman ; C. Schmullius
4th International Symposium on Retrieval of Bio- and Geophysical Parameters from SAR Data for Land Applications, Innsbruck, Austria, 16-19 November, 2004 (2004)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: radar, remote sensing, forest


Conference proceedings published on CD by ESA (European Space Agency). http://www.esa.int/SPECIALS/ESA_PublicationsDenna post skapades 2006-12-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 5486

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2003-2004)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur