CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Genetisk epidemiologi

Dag Thelle ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik) ; Thore Egeland
Epidemiologiske og kliniske forskningsmetoder p. 463-498. (2007)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-10-17. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 54801

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för medicin, avdelningen för akut och kardiovaskulär medicin (2006-2011)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Medicinsk genetik
Dermatologi och venereologi

Chalmers infrastruktur