CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Can assembly performance and work environment be jointly optimized? An example discreet event simulation study in Human aspects of advanced manufacturing.

W. P. Neumann ; Per Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Agility and Hybrid Automation. San Diego, USA. (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2007-10-17.
CPL Pubid: 54790

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur