CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Arbete och Hälsa

Steve Kihlberg ; Helena Franzon ; Jan Fröberg ; Göran M Hägg ; Jan Johansson Hanse ; Anders Kjellberg ; Svend Erik Mathiassen ; Per Medbo (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Patrick Neumann ; Jørgen Winkel
Stockholm : Arbetslivsinstitutet, 2005. ISBN: 91-7045-734-4.- 45 s.
[Rapport]

En ergonomisk och teknisk utvärdering genomfördes av en förändring av produktionssystemet i ett elektronikföretag som innebar en ökad automatisering. Själva förändringsprocessen utvärderades också. Automatiseringen av den manuella monteringen och transporten minskade exponeringstiden för manuell montering på systemnivå samt ökade produktiviteten. För den kvarstående manuella monteringen ökade dock repetitiviteten och ensidigheten. Montörerna upplevde också att den psykiska arbetsbelastningen var större i det nya systemet jämfört med det gamla. De ansåg också att de manuella monteringsstationerna som helhet var dåliga arbetsuppgifter. I den studerade förändringsprocessen var bristen på kontinuitet i arbetsledning ett av avdelningens huvudproblem. Arbetsledaren fick också sätta sin prägel på hur produktionsmålen skulle uppfyllas och hur arbetsförhållandena skulle utformas. Därigenom blev det arbetsledaren och inte den handlingsplan med arbetsrotation som en arbetsorganisationsgrupp utformade som avgjorde hur arbetsorganisationen utformades.

Nyckelord: automation, change process, ergonomics, manual assembly, mental workload, productivity


nr 2005:1Denna post skapades 2007-10-17.
CPL Pubid: 54780

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Arbetsvetenskap och ergonomi
Övrig industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur