CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Logistik - läran om effektiva materialflöden

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Stig-Arne Mattsson
: External organization, 2005. ISBN: 91-44-04182-9.- 548 s.
[Bok]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 5470

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur