CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att bestämma lagerhållningssärkostnad och lagerränta

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
Bättre Produktivitet Vol. 2005 (2005), 2,
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 5466

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur