CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New class of dynamics in concentrated polymer gels

Christer Svanberg (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Takashi Uematsu (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Peter Berntsen (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Chemical Physics (0021-9606). Vol. 126 (2007), 5, p. Art. No. 051103.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-17.
CPL Pubid: 54628

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur