CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A longitudinal study of material planning applications in Sweden

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport)
NOFOMA 2005: Proceedings of the 17th annual conference for Nordic researchers in logistics (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-20. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 5462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur