CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study on the state of PWA in PVDF-based proton conducting membranes by Raman spectroscopy

Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M.A. Navarra ; D Munaò ; S Panero ; B Scrosati
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 178 (2007), 7-10, p. 527-531.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-17. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 54600

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur