CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A structural study on ionic-liquid-based polymer electrolyte membranes

Anna Martinelli (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Aleksandar Matic (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Lars Börjesson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M.A. Navarra ; S Panero ; B Scrosati
Journal of the Electrochemical Society (0013-4651). Vol. 154 (2007), 8, p. G183-G187.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-17. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 54593

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur