CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Evaluation of a sulfophenylated polysulfone membrane in a fuel cell at 60 to 110 degrees C

Henrik Ekström ; B. Lafitte ; J. Ihonen ; Henrik Markusson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; Anders Lundblad ; P. Jannasch ; Göran Lindbergh
Solid State Ionics (0167-2738). Vol. 178 (2007), 13-14, p. 959-966.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-17. Senast ändrad 2010-09-14.
CPL Pubid: 54592

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur