CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On Quaternionic Shimura Surfaces

Håkan Granath (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. ISBN: 91-7291-165-4.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Shimura surface, quaternion order, Clifford algebra, hermitian form, Kodaira classificationDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 545

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (2002-2004)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 1847