CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic compression of a fibre network

Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik) ; Jan-Anders Månson
Journal of Applied Mechanics Vol. 62 (1995), p. 223-226.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5441

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur