CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Mechanics of the squeeze flow of planar fibre suspensions

Geoffrey Gibson ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Journal of Non-Newtonian Fluid Mechanics Vol. 82 (1999), p. 1-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5433

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur