CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fiber-fiber interaction in concentrated suspensions: disperse fibers

Colin Servais ; Jan-Anders Månson ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Journal of Rheology Vol. 43 (1999), p. 991-1004.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5432

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur