CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Vägledning för livslängdsdimensionering av betongkonstruktioner

Bo Westerberg ; Lars-Olof Nilsson ; Anders Lindvall (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
2007. ISBN: 91-973445-8-3.
[Rapport]

Svenska Betongföreningen, Betongrapport nr 12.2007Denna post skapades 2007-10-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 54319

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi (2005-2017)
Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur