CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stress spectra and the effective elastic and viscoelastic properties of unidirectional composites under transverse loading

Patrick Kim ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Journal of Composite Materials Vol. 34 (2000), p. 1418-1436.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5431

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur