CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Crack Widths Close to the Reinforcement

Kristian Tammo ; Sven Thelandersson ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
IABSE Symposium Improving Infrastructure Worldwide (2007)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-16. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 54301

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur