CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A solution technique for longitudinal Stokes flow around multiple cylinders

Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik)
Journal of Fluid Mechanics Vol. 439 (2001), p. 199-216.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25.
CPL Pubid: 5429

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Mikromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur