CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Realization of a four-electrode liquid crystal device with full in-plane director rotation

C Desimpel ; J Beeckman ; Kristiaan Neyts ; D Van Thouhout ; Koen D'havé (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
IEEE Transactions on Electron Devices Vol. 4 (2007), 6, p. 1295.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-16. Senast ändrad 2009-05-26.
CPL Pubid: 54258

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur