CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Possible model of an antiferroelectric twist grain boundary phase

Johann Georg Meier (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; M Nobili ; Tomas Carlsson (Institutionen för teknisk fysik) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; A. S. Petrenko ; John W. Goodby ; M Brunet ; Sven T. Lagerwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Physical Review E (1539-3755). Vol. 76 (2007), p. 011704.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-16.
CPL Pubid: 54253

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur