CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrostatic consolidation of fibre composites

Maciej Wysocki ; Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Staffan Toll (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Composites Science and Technology Vol. 65 (2005), p. 1507-1519.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 5425

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur