CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Classification of two-phase flow regimes via image analysis and a neuro-wavelet approach

Carl Sunde (Institutionen för reaktorfysik) ; Senada Avdic ; Imre Pázsit (Institutionen för reaktorfysik)
Progress in Nuclear Energy Vol. 46 (2005), 3-4, p. 348-358.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Two-phase flow classification, Image analysis, Neural networks, wavelet analysisDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 5422

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur