CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stads-delar. Förorter som stadsbyggnadsfråga

Urban parts. The Suburb as Urban Design

Anna-Johanna Klasander (Institutionen för stadsbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2001. - 122 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: urban design, public space, neighbourhood units, suburbs, space syntax, squares, local centresDenna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 5406

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för stadsbyggnad (1900-2003)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2002-01-23
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Publikation - Chalmers tekniska högskola, Sektionen för arkitektur 2001:7