CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

New air-staging techniques for co-combustion in fluidized-bed combustors

J. Werther ; E.-U. Hartge ; K. Lücke ; M. Fehr ; Lars-Erik Åmand (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Proc. VGB-Kongress Kraftwerke 200, VBG=Technische Vereinung der Grosskraftwerksbetrieber e.V Vol. TB 234 (2000), D 10,
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5384

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur