CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fuel-N conversion in combustion of single wood particles

C. Tullin ; J. Andréasson ; O. Ståhl ; M. Hansson ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; G. Palchonok
Exposé över Förbränningsforskningen i Sverige (1998)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur