CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ett nätbaserat verktyg för grammatikträning: Språkutbildning för ingenjörer och visionen om EngOnline

Net based learning tools for linguistic structures: Language education for engineers and the realization of EngOnline

Linda Bradley (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation) ; Ann-Marie Eriksson (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation) ; Magnus Gustafsson (Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation)
Från vision till praktik: Språkutbildning och informationsteknik; Red. Patrick Svensson ; Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, (Rapport / NSHU - Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, ISSN 1654-1715, 2006:1 ) p. 151-178. (2006)
[Kapitel]


Denna post skapades 2007-10-15. Senast ändrad 2016-04-11.
CPL Pubid: 53819

 

Institutioner (Chalmers)

Chalmers bibliotek, Centrum för fackspråk och kommunikation (2006-2008)

Ämnesområden

Pedagogiskt arbete
Engelska språket

Chalmers infrastruktur