CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion processes in a biomass fuel bed - experimental results

M. Rönnbäck ; M. Axell ; L. Gustavsson ; Henrik Thunman (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Progress in Thermochemical Biomass Conversion, Blackwell Science / T. Bridgewater p. 743-757. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5378

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur