CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Partikelemissioner från biobränsleeldade mindre fjärrvärmecentraler

H. Persson ; L. Johansson ; C. Tullin ; S. Österberg ; M. Johansson ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Stockholm : Miljö- och förbränningsteknik, 2001.
[Rapport]

In series Värmeforsk, , ISSN 0282-3772 ; 758Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5377

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur