CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Criterion for extinction of CO oxidation in a catalytic monolith

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK))
Catalysis Letters Vol. 116 (2007), p. 23-26.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15. Senast ändrad 2013-01-31.
CPL Pubid: 53769

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur