CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of mRNA diffusion on stochastic bursts in gene transcription

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
JETP Letters Vol. 85 (2007), p. 302-305.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15.
CPL Pubid: 53753

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur