CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of cell-cell communication on the kinetics of proliferation and differentiation of stem cells

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Chemical Physics Letters Vol. 437 (2007), p. 253-256.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15.
CPL Pubid: 53750

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur