CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Controlled radial distribution of nanoscale vesicles during binding to an oscillating QCM surface

Malin Edvardsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Fredrik Höök (Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik)
Small Vol. 3 (2007), p. 585-589.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15.
CPL Pubid: 53748

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Institutionen för teknisk fysik, Biologisk fysik (2007-2015)

Ämnesområden

Ytor och mellanytor

Chalmers infrastruktur