CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stochasti bistable gene transcription during the cell cycle

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
JETP Letters Vol. 84 (2007), p. 632-634.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15.
CPL Pubid: 53744

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur