CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stem cell proliferation and differentiation and stochastic bistability in gene expression

Vladimir P. Zhdanov (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Journal of Experimental and Theoretical Physics Vol. 104 (2007), p. 162-169.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15.
CPL Pubid: 53742

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Icke-linjär dynamik, kaos

Chalmers infrastruktur