CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Two- or three-dimensional simulations of turbulent gas-solid flows applied to fluidization

Eric Peirano (Institutionen för energiomvandling) ; V. Delloume ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Chemical Engineering Science Vol. 56 (2001), p. 4787-4799.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5373

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur