CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Prediction of macroscopic properties of protic ionic liquids by ab initio calculations

Henrik Markusson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; J.P. Belieres ; Patrik Johansson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; C.A. Angell ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Journal of Physical Chemistry A (1089-5639). Vol. 111 (2007), 35, p. 8717-8723.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15. Senast ändrad 2014-12-09.
CPL Pubid: 53728

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Den kondenserade materiens fysik
Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur