CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of the fluid dynamics of a freely bubbling fluidized bed: influence of the air supply system

Eric Peirano (Institutionen för energiomvandling) ; V. Delloume ; Filip Johnsson (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; O. Simonin
Powder Technology Vol. 122 (2002), p. 69-82.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5372

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur