CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intensification of heat transfer in the freeboard of fluidized and ciculating beds: the effect of turbulence?

G.I. Palchonok ; V.A. Borodulya ; Claes Breitholtz ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
IV Minsk Int. Heat and Mass Transfer Forum, May 22-26, Minsk, Belarus (2000)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur