CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Combustion mechanisms of biomass pellet char

G.I. Palchonok ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling) ; C. Tullin ; J. Samuelsson
First Biennal Meeting of the Scandinavian-Nordic Section of the Combustion Inst, April 18-20, Göteborg, 2001 p. 49-54. (2001)
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5368

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur