CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Intensification of heat transfer in the freeboard of a circulating fluidized bed: influence of turbulence (In Russian)

G.I. Palchonok ; A.V. Borodulya ; Claes Breitholtz (Institutionen för energiomvandling) ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
IV Minsk Int Heat and Mass Transfer Forum, / Borodulya, V.A., Teplitsky, J.C., Vinogradov, L.M., Palchonok, G.I. Vol. 6 (2000),
[Kapitel]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5367

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur