CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The transient processes in circulating fluidized bed boilers (CFBB)

V.A. Munts ; Yu. E. Pavliok ; A.P. Baskakov ; V.A. Mikula ; Bo Leckner (Institutionen för energiomvandling)
Modern Problems of Combustion and its Applications - II International school-seminar, August 30-September 4, 1997, Minsk, Belarus p. 66-69. (1997)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 5364

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur