CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Proceedings of minisymposium on carbon dioxide capture and storage, October 22, Gothenburg 1999, School of Environmental Sciences, Chalmers University of Technology & Göteborg University

Anders Lyngfelt (Institutionen för energiomvandling) ; Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori)
(2000)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 5359

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)
Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Teknisk mekanik
Miljöteknik

Chalmers infrastruktur