CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of volumetric-deviatoric coupling on crack prediction in concrete fracture tests

Peter Grassl ; Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Engineering Fracture Mechanics Vol. 74 (2007), 10, p. 1683-1693.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-10-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 53579