CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Utmattning av betongkonstruktioner

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
Bygg och teknik 7, p. 30-31. (2006)
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2007-10-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 53576

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur