CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Constitutive modeling of concrete subjected to tensile cyclic loading

Rasmus Rempling (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Karin Lundgren (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik) ; Kent Gylltoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik)
The third international conference on structural engineering, mechanics and computation Vol. 1 (2007), p. 197-198.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2007-10-15. Senast ändrad 2014-11-10.
CPL Pubid: 53574

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur